Latvijas Sociāldemokratijas 50 gadi (1904-1954)

Bruno Kalniņš

 

Saturs

1.

Jaunā strāva

2.

Pirmo emigrantu darbība

3.

Rīgas dumpis,
Baltijas organizācija un Kurzemes grupa
Rīgas dumpis
Nelegālo sociāldemokratisko organizāciju nodibināšanās
Kurzemes grupas un Baltijas organizācijas darbība un pretešķības
Attiecības pret Bundu un Krievijas SDSP Latvijā
Kurzemes grupas un Baltijas organizācijas apvienošanās

4.

  Partijas nodibināšana

5.

  1905. gada revolūcija
  Revolūcijas cēloņi
  Revolūcijas sākums Krievijā
  Revolūcionārais ģenerālstreiks Latvijā
  26. janvāra asiņainie notikumi Rīgā
  Streiks provincē
  Janvāra streika nozīme
  22. un 26. janvāris
  1905. gada revolūcionārās dziesmas
  1905. gada pirmais maijs
  LSDSP otrais kongress
  Revolūcijas taktika
  Revolūcijas vadoņi
  Revolūcijas uzplūdi 1905. gada vasarā 60
  Kaujas organizācijas
  Partijas aparāta izveidošanās
  Nesaskaņas ar krievu sociālistiem
  Brīvības dienas
  1905. gada lielie kongresi
  Citas latviešu partijas
  Agrārā revolūcija
  Decembra sacelšanās un ģenerālstreiki
  Decembra pēdējais ģenerālstreiks
  Revolūcijas neveiksme
  Revolūcijas vēsturiskā nozīme

6.

  Pretrevolūcijas un reakcijas gadi
  Sodekspedīcijas
  Revolūcijas atplūdi 1906.-1907. g.
  Apvienošanās ar Krievijas sociāldemokratiju
  LSD Majoru kongress 1906. g.
  1907. gada otrā valsts dome
  1907. gada Londonas kongress
  Latvijas sociāldemokratija 1908. gadā
  LSD Helsinku kongress 113
  1909.-1911. gadu atplūdi 115
  LSD mazinieciskais posms 1911.-1914. g.
  1914. gada Briseles kongress

7.

  LSDP pasaules karā un revolūcijā

  LSD un kaºa problēmas
  1917. gada marta revolūcija
  1918. gada vācu okupācija un LSDSP atjaunošana
  Latvijas valsts proklamēšana
  Liepājas posms
  Cēsu kaujas un cīņas pret Bermontu

8.

Brīvības un neatkarības posms (1920.-1934.)

  Satversme Sapulce (1920.-1922.)
  Mazinieku atšķelšanās 1921. g.
  Saeimas laikmets (1922.-1934.)
  Cīņa pret komūnistiem
  Saeimas un pašvaldību vēlēšanas
  Partijas organizācijas un biedru skaits
  Aģitācija un propaganda
  Pārejās strādnieku organizācijas
  Partijas 1930. gada programma
  Partijas starptautiskie sakari
  Fašisma draudi
  Saimnieciskā un polītiskā krize

9.

  Diktātūras un okupācijas

  Ulmaņa diktātūra (1934.-1940.)
  Četru sociāldemokratu prāva kaºa tiesā
  Latvijas sociālistiskā strādnieku-zemnieku partija
  Pirmā padomju okupācija 196
  Sociāldemokratija vācu okupācijas laikā
  Sociāldemokratu vajāšanas otrās padomju okupācijas laikā

10.

  Sociāldemokratija trimdā

  Partijas uzdevumi trimdā
  Zviedrijas latviešu sociāldemokratu klubs
  Partijas grupas Vācijā un citur
  Jaunatne
  Ārzemju komiteja
  Partijas trimdas programma
  Partijas starptautiskie sakari
  Partijas polītiskā propaganda
  LSDSP 50 gadu jubileja
  Partijas trimdas polītika
  Nākotnes izredzes

11.

  Atskats un slēdzieni

 

  Fifty years of Latvian Social Democracy

 

  Funfzig Jahre lettische Sozialdemokratie

 

  Femtio  År lettisk socialdemokrati

 

  Avoti un bibliografija